MEDIACJA

Jest próbą znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań podejmowaną przez strony znajdujące się w trudnej sytuacji, z towarzyszeniem bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja jest procesem poufnym zmierzającym do zawarcia porozumienia.

LISTA MEDIATORÓW
O MEDIATORACH

MEDIACJA RODZINNA

Kiedy jesteście parą, małżeństwem, rodzicami wspólnych dzieci i trudno Wam rozmawiać o najprostszych kwestiach…
Kiedy rozważacie podjęcie decyzji o rozstaniu, jesteście w trakcie rozstania lub rozwodu…
Kiedy jesteście dziadkami i macie utrudniony kontakt z dorosłymi dziećmi czy małoletnimi wnukami…

Zachęcamy do sko