MEDIACJA

Jest próbą znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań podejmowaną przez strony znajdujące się w trudnej sytuacji, z towarzyszeniem bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja jest procesem poufnym zmierzającym do zawarcia porozumienia.

LISTA MEDIATORÓW
O MEDIATORACH

MEDIACJA RODZINNA

Kiedy jesteście parą, małżeństwem, rodzicami wspólnych dzieci i trudno Wam rozmawiać o najprostszych kwestiach…
Kiedy rozważacie podjęcie decyzji o rozstaniu, jesteście w trakcie rozstania lub rozwodu…
Kiedy jesteście dziadkami i macie utrudniony kontakt z dorosłymi dziećmi czy małoletnimi wnukami…

Zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego mediatora, który pomoże w najtrudniejszej rozmowie i wesprze w ustaleniu wspólnych działań.

MODEROWANIE SPOTKAŃ

Prowadzimy spotkania nadając im strukturę poprzez ustalenie zasad i ich MODEROWANIE.

Prowadzimy również spotkania dla zwaśnionych grup, kiedy nie ma zgody na mediację, a jest potrzeba rozmowy – FACYLITACJA służy ułatwianiu dialogu społecznego.

MEDIACJA GOSPODARCZA

Prowadzimy mediacje gospodarcze zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami. Wspieramy do współpracy w poszukiwaniu rozwiązań i dbamy, by każdy mógł wypowiedzieć swoje racje.

Tam, gdzie jest człowiek, tam jest możliwość prowadzenia rozmowy nakierowanej na rozwiązania.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prowadzimy konsultacje społeczne i pomagamy planować procesy konsultacyjne ze społecznościami lokalnymi skupionymi wokół wspólnego zagadnienia. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi, administracją publiczną różnego szczebla oraz z prywatnymi podmiotami.

MEDIACJA SPOŁECZNA

Kiedy w społeczności lokalnej ujawniają się konflikty, warto skorzystać z mediacji opartej o pracę zwaśnionych grup z mediatorem, w taki sposób, aby wypracować akceptowalne – kończące spór – rozwiązanie.

WARSZTATY

Prowadzimy warsztaty szkoleniowe z zakresu dobrej komunikacji
i mediacji dla samorządów, organizacji pozarządowych, szkół (rodziców, nauczycieli, dzieci) oraz dla rodzin w kryzysie, a także dla kadry kierowniczej i działów HR.

O FUNDACJI

KRS: 0000718803

Fundacja Dobrego Dialogu powstała, by wspierać dialog zarówno pomiędzy jednostkami, jak i grupami społecznymi. Naszym celem jest ułatwianie dyskusji, modelowanie dobrej komunikacji i pomaganie w dochodzeniu do porozumienia stronom w trudnej sytuacji.

Statut
Zespół

Kontakt